Menu Zamknij

Krytyczne znaczenie opasek uciskowych w pierwszej pomocy

Dlaczego nie należy bać się stosowania tego typu rozwiązania?

Opaska uciskowa to najbardziej skuteczne narzędzie do tamowania masywnych krwotoków w obrębie kończyn górnych i dolnych. Od lat jest standardowym rozwiązaniem wykorzystywanym zarówno na polu walki, jak i w ratownictwie cywilnym. Wokół opasek uciskowych narosło wiele mitów, a stres przed ich zastosowaniem nadal jest paraliżujący, nawet dla ratowników. Jak zatem bezpiecznie korzystać z opasek uciskowych? W jakich przypadkach sprawdzają się najlepiej i czy istnieją sposoby, by wcześniej odpowiednio przygotować się do ich użycia?

Opaska uciskowa – konieczność, czy alternatywa?

Opaskę uciskową zakładamy w przypadkach, gdy zaobserwujemy u osoby poszkodowanej masywny krwotok z kończyny dolnej lub górnej. Stosujemy ją w przypadku całkowitej lub częściowej amputacji kończyny górnej lub dolnej, urazu zmiażdżeniowego kończyn oraz masywnego krwotoku, kiedy mamy wątpliwości, co do rodzaju rany i intensywności krwawienia.

Pamiętajmy, że człowiek w swoim układzie krążenia ma przeciętnie 4-6 litrów krwi. Szacuje się, że już utrata 20 % krwi może wiązać się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a zmniejszenie objętości krwi o 40 % może prowadzić do całkowitej niewydolności organizmu lub śmierci poszkodowanego.

Najistotniejszym etapem prawidłowego zakładania opaski uciskowej jest maksymalne zaciągnięcie opaski na kończynie. Dopiero wtedy wystarczą 2-3 ruchy okrężne krępulcem by opaska zadziałała. Stosowanie opaski uciskowej zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia tkanek miękkich i nerwów, niedowładu kończyny, a nawet jej niedokrwienia i martwicy. Mimo to, Europejska Rada Resuscytacji podkreśla, że nie należy niepotrzebnie opóźniać momentu zakładania opaski uciskowej, a ten sposób tamowania krwotoku nie powinien być traktowany jako ostateczność, ale wręcz jako pierwszy wybór sposobu ratowania osoby poszkodowanej.

Jak prawidłowo korzystać z opasek uciskowych?

Prawidłowo zaciśnięta opaska uciskowa automatycznie zamyka światło naczyń krwionośnych, blokując przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Zamknięcie naczyń uniemożliwia dopływ krwi do tej części kończyny, co ostatecznie hamuje jej wydostawanie się z otwartej rany.

Przed podjęciem działań, zawsze powinniśmy zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo. Zanim zastosujemy opaskę uciskową należy założyć rękawiczki ochronne, które uniemożliwią bezpośredni kontakt z krwią osoby poszkodowanej. Opaska uciskowa CAT, czyli Combat Application Tourniquet jest łatwa w użyciu i może być zakładana jedną ręką, co jest kluczowe w sytuacjach, gdy osoba ranna musi założyć ją samodzielnie.

Opaskę zakładamy 7 cm powyżej górnego brzegu rany, a jeżeli miejsce to znajduje się bezpośrednio na stawie, przesuwamy miejsce zaciśnięcia opaski o kolejne 7 cm powyżej stawu. Jeżeli mamy trudności z dokładnym wskazaniem miejsca krwawienia, stosujemy zasadę „wysoko i ciasno”. Nigdy nie zakładamy opaski na stawach!

Jeżeli pomimo założenia opaski uciskowej krwawienie nie ustępuje, należy założyć kolejną opaskę w miejscu powyżej tej pierwszej. Przybyłych na miejsce ratowników zawsze informujemy o miejscu założenia opaski oraz dokładnym czasie jej zaciśnięcia. Decyzję o usunięciu opaski podejmuje personel medyczny w oparciu o ocenę mechanizmu urazu i przeprowadzone badania diagnostyczne.

Jak skutecznie pokonać strach przed użyciem opaski uciskowej?

Opaska uciskowa stanowi element standardowego wyposażenia medyków wojskowych, ponieważ to właśnie masywne krwotoki są jedną z głównych przyczyn umieralności żołnierzy na polu walki. Opaski uciskowe sprawdzają się także doskonale podczas zdarzeń masowych, kiedy istnieje konieczność ratowania większej liczby osób, w stosunkowo krótkim czasie i z pomocą ograniczonej liczby ratowników. Opaska uciskowa to także sprawdzone rozwiązanie w przypadku, gdy osoba poszkodowana musi sama sobie udzielić pierwszej pomocy i szybko zatamować silny krwotok.

Możliwość zastosowania opasek uciskowych często wiąże się z dodatkowym stresem.

 

Phantomskin oferuje różnego rodzaju trenażery, symulujące krwawienie w sposób aktywny. Dzięki nim możemy w realistycznych warunkach trenować prawidłowe zaciskanie opasek uciskowych. Jednym z niezwykle praktycznych rozwiązań jest trenażer Phantomhip. Umożliwia on pracę z raną krwawiącą pod różnym ciśnieniem, w ramach wszystkich faz wstrząsu hipowolemicznego.

Phantomhip zbudowany jest z wytrzymałego silikonu, którego zabarwienie dobrane jest tak, by doskonale odwzorować uszkodzoną kończynę. Dzięki temu ratownik medyczny ma możliwość lepszego przygotowania się na stres związany z widokiem nawet bardzo obszernej rany.

 

>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT TRENAŻERA PHANTOMHIP<<<

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-